PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP LỰC
MÀN HÌNH PHÂN CÔNG DẠY
Năm học: Môn:
Xem theo môn Xem theo lớp Xem theo giáo viên
STTMôn họcLớpGiáo viên dạy
1Tiếng Việt1AĐào Thị Đàn
2Tiếng Việt1BBùi Thị Thúy Hà
3Tiếng Việt1CNguyễn Thị Tuyến
4Tiếng Việt1CBùi Thị Hồng Gấm
5Tiếng Việt2ANguyễn Thị Chuyền
6Tiếng Việt2BTrần Thị Dự
7Tiếng Việt2CĐào Thị Khánh Chi
8Tiếng Việt2DNguyễn Thị Thủy
9Tiếng Việt3APhạm Thị Quyên
10Tiếng Việt3BHà Thị Diệp
11Tiếng Việt3CHà Thị Thủy
12Tiếng Việt4APhạm Thị Tươi
13Tiếng Việt4BNgô Thị Huệ
14Tiếng Việt4CĐặng Thị Vóc
15Tiếng Việt4DVũ Thị Tâm
16Tiếng Việt5ATrần Thị Đào
17Tiếng Việt5BMai Thị Huê
18Tiếng Việt5CĐào Thị Thu Hương