PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP LỰC
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Vật lí tuổi trẻ 1 8300
2 Báo thiếu niên số đặc biệt 3 30000
3 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 7 58100
4 Dạy và học trong nhà trường 8 0
5 Toán học tuổi trẻ 9 72000
6 Báo nhân dân hàng ngày 13 45500
7 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 22 110000
8 sao mai 22 220000
9 Quản lý giáo dục 36 360000
10 Sách giáo dục thư viện và trường học 36 162000
11 Văn nghệ Hải Dương 42 294000
12 Học trò cười 43 210010
13 Dạy và học ngày nay 48 484700
14 Giáo Dục tiểu học 54 260500
15 Khoa Học giáo dục 65 685500
16 Tạp chí thiết bị giáo dục 66 471000
17 Thế giới trong ta 67 735000
18 Sách pháp luật 69 7065900
19 Văn học và tuổi trẻ 87 683000
20 Tạp chí giáo dục 98 1097700
21 Toán tuổi thơ 106 697000
22 Báo thiếu niên hàng tuần 120 552000
23 Thế giới mới 142 1817600
24 Sách đạo đức 144 3806200
25 Sách thiếu nhi 416 5100900
26 Sách tham khảo 573 21332600
27 Sách nghiệp vụ 674 13735300
28 Sách tham khảo các môn 1072 16138500
 
TỔNG
4043
76233310