PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP LỰC
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Nguyễn Công Huy
   Sinh ngày: 11/12/2008  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Đại đồng - Quỳnh Phụ - Thái Bình
   Thành tích:     HUY CHƯƠNG ĐỒNG TOÁN - TIẾNG ANH QUỐC GIA
   Năm học: 2018 - 2019
   Đào Đình Đức
   Sinh ngày: 02/03/2010  
   Lớp: 2A
   Chỗ ở: Thôn Mai - Hiệp Lực- Ninh Giang-Hải Dương
   Thành tích:     GIẢI NHÌ TRẠNG NHÍ TIẾNG ANH VICTORIA
   Năm học: 2017 - 2018
   Đào Thị Hiên
   Sinh ngày: 25/01/2010  
   Lớp: 2A
   Chỗ ở: Thôn Mai- Hiệp Lực- Ninh Giang-Hải Dương
   Thành tích:     GIẢI NHÌ TRẠNG NHÍ TIẾNG ANH VICTORIA
   Năm học: 2017 - 2018
   Vũ Tùng Lâm
   Sinh ngày: 25/03/2010  
   Lớp: 2A
   Chỗ ở: Thôn Tiền - Hiệp Lực- Ninh Giang-Hải Dương
   Thành tích:     
   Năm học: 2017 - 2018
   Bùi Hải Yến
   Sinh ngày: 07/02/2010  
   Lớp: 2A
   Chỗ ở: Thôn Trung- Hiệp Lực- Ninh Giang-Hải Dương
   Thành tích:     GIẢI XUẤT SẮC TRẠNG NHÍ TIẾNG ANH VICTORIA
   Năm học: 2017 - 2018
   Hà Trúc Giang
   Sinh ngày: 05/02/2010  
   Lớp: 2C
   Chỗ ở: Thôn Trung- Hiệp Lực- Ninh Giang-Hải Dương
   Thành tích:     GIẢI NHÌ TRẠNG NHÍ TIẾNG ANH VICTORIA
   Năm học: 2017 - 2018
   Đào Phương Linh
   Sinh ngày: 09/07/2010  
   Lớp: 2C
   Chỗ ở: Thôn Mai- Hiệp Lực- Ninh Giang-Hải Dương
   Thành tích:     GIẢI NHẤT TRẠNG NHÍ TIẾNG ANH VICTORIA
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Thị Khánh Hoà
   Sinh ngày: 16/12/2010  
   Lớp: 2D
   Chỗ ở: Thôn Tiền- Hiệp Lực- Ninh Giang-Hải Dương
   Thành tích:     GIẢI NHÌ TRẠNG NHÍ TIẾNG ANH VICTORIA
   Năm học: 2017 - 2018
   Phạm Thị Mai Dung
   Sinh ngày: 20/03/2009  
   Lớp: 3A
   Chỗ ở: Thôn Mai - Hiệp Lực- Ninh Giang-Hải Dương
   Thành tích:     GIẢI BA VIẾT CHỮ ĐẸP CẤP HUYỆN
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Mỹ Anh
   Sinh ngày: 08/10/2009  
   Lớp: 3C
   Chỗ ở: Thôn Thọ- Hiệp Lực- Ninh Giang
   Thành tích:     GIẢI BA VIẾT CHỮ ĐẸP CẤP TỈNH
   Năm học: 2017 - 2018
123